The Skin food >>> Make up >>> Lip (Son)

***Click vào hình đ xem rõ hơn màu s

và mã s sn phm nha***

Sản phẩm mới
Lolly glossy lip tube ......... 150k/tube
Son bóng Lolly.Tomato jelly tint lip 140k/câyD
ưng môi coffee 10g 140k

Picture
D
ưng môi mt ong không màu  115k
  ««««

Picture
Tomato cool jelly tint lip 140k/cây

D
ưng môi
+  Avocado lip balm 130k/cây 
+  Diet lip balm 130k/cây


Dưng môi berry lip balm honeypot 165k/l
Shea butter lip care bar – Son d
ưng môi – có 3 màu nha ^^ - 105k

Coffee creamy lipstick 200k/cây – 14 màu nha, loại này màu rất đẹp :x

Sweet plumping lip gloss 210k/cây – 10 màu nha

Fresh juice lip gloss 160k/cây – có 7 màu nha

Sparkling candy lip gloss 220k/cây – có 6 màu nha, nhiều nhũ. lấp lánh, hợp đi tiệc nha :x
Fresh cream color fit rouge SPF12 – Son có đ chng nng – 240k
Fruit brunch lip box – Son h
p 3 màu – 220k