Che khuyết đim đào   12g  180k

Có 2 màu: 01: sáng ; 02: tự nhiênChe khuy
ết đim go   10g  110k  «««
Có cọ sẵn nên rất tiện nhé, che vết thâm hay che quầng thâm mắt đều được. Có 2 màu: 21: sáng ; 23: tự nhiênChe khuy
ết đim cá hi   10g    205k

Ngoài tác dụng che khuyết điểm còn có tác dụng dưỡng da, chống lão hóa, hợp với che quầng thâm mắt nha, vừa che vừa dưỡng luôn mà Dùng cọ đối với sp này nhé.
Có 2 màu: 01: sáng ; 02: tự nhiên