The Skin food >>> Make up >>> Nail (Móng tay)
S
ơn móng tay màu sa, hot Hàn nhé  8ml   62k/l
S
ơn móng tay loi nhiu nhũ, óng ánh rt đp  13ml  75k/hũ

Sơn móng Nail Vita ...... 13ml ....... 45k/hũ

Rất nhiều màu.