- Dưới đây là một vài phương pháp massage đến từ Nhật Bản

 để giúp bạn có làn da săn chắc và dẻo dai. 

Chúng ta cùng học nhé!- Chuẩn bị: Massage từ trước tai đến cổ 
Picture- Dùng lực ấn giữa trán, nhẹ nhàng trượt đến cổ 
Picture
- Trượt từ cạnh ngoài của mí mắt dưới đến trên góc mắt trong,


 hơi ấn nhẹ sau đó di chuyển từ dưới xương mày đến góc mắt

 ngoài. 

- Sau đó bụng ngón tay lại từ góc mắt ngoài trượt đến góc mắt

 trong, quay về theo đường cũ đến góc mắt ngoài, ấn huyệt thái

 dương, tuần hoàn massage từ cổ đến xương quai xanh 
Picture

- Dùng lực massage bắt đầu từ cằm dưới, vòng qua hai cạnh


 của mép môi, đến dưới mũi. 
Picture- Massage hai bên cạnh mũi như trong hình 
Picture
- Dùng lực massage từ giữa cằm, vòng qua hai cạnh mép môi,


 qua hai bên cánh mũi, đến góc mắt trong
Picture
- Massage từ hai bên cằm, đẩy, ấn theo đường thẳng đến góc


 mắt trong, dùng lực ấn chỗ góc mắt trong, di chuyển đến cạnh

 tai, đến xương quai xanh
Picture
- Trước hết ấn hai cánh mũi, đẩy đến hai cạnh tai, sau đó trượt


 đến xương quai xanh 
Picture
- Dùng vị trí khá mềm của ngón cái áp sát hai bên cánh mũi, 


di chuyển theo đường thẳng đến xương quai xanh 
Picture

- Dùng lực massage như trong hình
Picture
- Massage như trong hình để nâng mặt 
Picture
- Một tay di chuyển lên xuống trên trán, từ trước trán đẩy đến


 xương quai xanh.
Picture
(theo Xinhxinh.com.vn)